XML-网站地图-收藏本站

热线
您现在的位置:网站98彩票>产品展示>中国集装箱酒店设计

98彩票

中国集装箱酒店设计
  • 品牌 :芳林昊天
  • 规格 :商谈
  • 价格 :据实

详细描述

       中国集装箱酒店设计的主导概念:
       1.参考借鉴国内外酒店的先进设计经验;
       2.适应社会和市场的需要和要求;
       3.充分利用和发展地理优势;

       4.地块发展以系统性和具有发展的灵活性相统一为规划原则。